Santos fallecidos en Luxemburgo

List of saints
Celebration Name Saint
July 17th Teodosio Saint Teodosio of Auxerre
November 7th Wilibrordo Saint Wilibrordo
August 6th Escelino Blessed Escelino