Aug 24

Saint Tación of Claudiópolis

August 24th Mártir

At Claudiopolis, Honoriade, St. Tación, martyr (s. inc.).
Name
Tación (Masculino)
Celebration
August 24th