Apr 07

Saint Pelusio

April 7th Mártir Sacerdote

In Alexandria, Egypt, saint Pelusio, priest and martyr.
Name
Pelusio (Masculino)
Celebration
April 7th