Jun 20

Saint Novato anacoreta

June 20th Anacoreta

Name
Novato (Masculino)
Celebration
June 20th