Sep 18

Saint Eumenio of Gortina

September 18th VII century Obispo

In Gortyn, on the island of Crete, St. Eumenio, Bishop (c. s. VII).
Name
Eumenio (Masculino)
Celebration
September 18th