Sep 02

Saint Elpidius of Piceno

September 2nd XI century

Name
Elpidius (Masculino)
Other saints
Other saints named Elpidius
Celebration
September 2nd
In the Piceno, Italy, saint Elpidius, whose name the town that retains its revered body adopted (c. s. XI). Roman martyrology