Santos beatificados por John XIII

List of saints
Celebration Name Saint
June 15th Luis Blessed Luigi Maria Palazzolo